بیمه مسافرتی پارسیان

  همانگونه که مستحضرید ، برای سفر به کشور های خارجی یکی از شروط صدور ویزا، داشتن بیمه مسافرتی خارج از کشور از یک شرکت بیمه ای معتبر می باشد با بیمه مسافرتی

  پارسیان اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند ، تحت پوشش بیمه ای (تاسقـــف۳۰٫۰۰۰ و۵۰٫۰۰۰ یورو) قرار می گیرند.

  اعتبار این بیمه نامه در خارج از کشور بوده و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه توسط شرکت کمک رسانی بین المللی تضمین و ارائه می گردد . همچنین خسارتهای وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می باشد .

  بیمه مسافرتی پارسیان با همکاری شرکت کمک رسان ” REISE-SCHUTS ” و ” MIDEAST “ صادر می شود و از نظر سفارتخانه ها کاملاً معتبر می باشد. بیمه مسافرتی پارسیان جهت آن دسته از اشخاصی که قصد عزیمت به

  خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قـرار می دهد.

  بیمه پارسیان غرب تهران